Naše společnost

Naší filozofií je vybudovat silný tým spolehlivých profesionálů, provádět kvalitní práci na světové úrovni a zvětšit počet spokojených zákazníků. Úspěšná vzájemná spolupráce se zákazníky a dodavateli zaručuje výhru pro všechny zúčastněné strany. Zaměřujeme se na poskytování komplexních i dílčích řešení, která jsou individuálně nastavena podle potřeb našich klientů. 

Cílem naší společnosti je nabízet a poskytovat trvale kvalitní komplexní služby na vysoké úrovni. Naší práci vykonáváme s nejvyšší odpovědností.

Zásady dodržování kvality:Sem patří podnadpis

  • Využíváme moderní stroje a technologie.
  • Zavedený systém umožňuje efektivní práci ke spokojenosti našich zákazníků.

  • Provádíme pravidelné interní kontroly bezchybné služby. Případné nedostatky včas odstraníme a okamžitě provedeme potřebná opatření se zaměstnanci.

  • Bezpečnost a ochrana zdraví v souladu s právními požadavky jsou součástí naší každodenní práce.

  • Dobře vyškolení zaměstnanci jsou základem našeho hodnotového žebříčku. Vzdělávání a odborná příprava je zárukou trvalé kvality.


Naším cílem je spokojený zákazník, který se nám k nám vrátí a obrati se na nás s požadavky na řešení svých projektů, vizí i představ. Odměnou pro nás vždy jsou spokojení klienti.

Široké portfolio služeb zabezpečujeme komplexně s využitím vlastních zdrojů jak personálních, tak také technických.

Od data založení firmy panem Polákem zahájil Lutopol dynamický a flexibilní vývoj a v současnosti má Lutopol Europe technické zařízení a lidské zdroje pro realizaci rozsáhlých projektů.

Společnost LUTOPOL používá značkové nářadí a stroje výrobních značek Hilti, Karcher, Woma, Pralisoli, Rothenberg, Rems a další.